Warsztaty USG


W ciągu ostatnich kilku lat dokonał się ogromy postęp w zakresie obrazowania nerwów i mięśni w badaniach USG jak również MRI. Powoduje to konieczność rozszerzenia swoich umiejętności i wiedzy o tej dziedziny nauki. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie niesie z sobą postęp, zapraszamy lekarzy zainteresowanych oceną obwodowego układu nerwowego do bliższego zaznajomienia się z badaniami USG i MRI nerwów nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

W dniach 09 – 10.10.2020 w Ośrodku Kształcenia Medycznego Akson w Milanówku organizowany jest kurs USG obejmujący ocenę obwodowego układu nerwowego.

W programie kursu odbędą się wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne tak aby Państwo wyjeżdżając z kursu potrafili ocenić kilka nerwów z obwodowego układu nerwowego. Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez wyjątkowych ekspertów zajmujących się badaniami USG. Są to specjaliści w tej dziedzinie nauki o uznanym autorytecie krajowym i zagranicznym.

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 • dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
 • Lek. Maciej Bień
 • dr n. med. Artur Bachta
 • dr n. med. Grzegorz Adamczyk
 • dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

Program kursu

 1. Specyfika diagnostyki ultrasonograficznej nerwów i mięśni.
 2. Nerw pośrodkowy – anatomia, przebieg możliwości obrazowania. Zespół cieśni nadgarstka.
 3. Nerw łokciowy – anatomia, przebieg możliwości obrazowania. Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie bruzdy nerwu łokciowego i kanału Guyona
 4. Nerw promieniowy – anatomia, przebieg możliwości obrazowania. Uszkodzenie na poziomie ramienia i mięśnia odwracacza
 5. Nerw skórnomięśniowy – anatomia, przebieg możliwości obrazowania.
 6. Inne nerwy krótkie splotu ramiennego – anatomia, przebieg możliwości obrazowania.
 7. Splot ramienny – anatomia, przebieg możliwości obrazowania.
 8. Nerw kulszowy – – anatomia, przebieg możliwości obrazowania.
 9. Nerw strzałkowy – – anatomia, przebieg możliwości obrazowania.
 10. Nerw piszczelowy – anatomia, przebieg możliwości obrazowania.
 11. Uszkodzenie nerwów – możliwości leczenia chirurgicznego.
 12. Patologia mięśniowa w badaniu USG
 13. Diagnostyka nerwów i mięśni w badaniu MRI.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kursie