O nas

Ośrodek Szkoleniowy w Milanówku powstał w 2005 roku, jako odrębny dział firmy ELMIKO Aparatura Medyczna, producenta aparatury medycznej – cyfrowych elektroencefalografów.

W związku z sugestiami Użytkowników naszej aparatury, dotyczącymi potrzeby zdobycia umiejętności nie tylko w zakresie czysto technicznej obsługi aparatu EEG DigiTrack, lecz również pogłębienia wiedzy stricte merytorycznej w dziedzinie neurofizjologii, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu naszych kursów o analizę i interpretację zapisów EEG oraz warsztaty dla Techników EEG, a wkrótce też warsztaty EEG Biofeedback.

16 czerwca 2005 roku, uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Towarzystwo objęło patronatem merytorycznym program szkoleń z zakresu neurofizjologii.

Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON, jako całkowicie samodzielna jednostka powstał w 2008 roku, przejmując zadania dotychczasowego Działu Szkoleń ELMIKO. Również w 2008 roku otrzymał akredytację PTNK. Od swego powstania Ośrodek nieustannie się rozwija. Wprowadziliśmy nowe szkolenia (Warsztaty EMG, Warsztaty EEG – Część praktycza, Potencjały Wywołane TMS), uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny EEG, planujemy też dalsze rozszerzanie naszej oferty szkoleniowej.

W 2009 roku Ośrodek po raz pierwszy wpisany został do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Lekarze po ukończniu naszych szkoleń otrzymują zatem punkty edukacyjne.

Wpis do rejestru odnawiany jest co roku – obecnie nosi numer 68-000239-001-0006

Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON:

Przewodniczący

 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

Sekretarz

 • dr n. med. Joanna Cegielska

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 • dr hab. n. med. Marta Banach
 • dr n. biolog. Jadwiga Koprowska

Kadra dydaktyczna Ośrodka AKSON:

 •  prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 •  prof. dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz
 •  prof. dr hab. inż  Andrzej Dobrowolski
 •  dr n. med. Marta Banach
 •  dr n. med. Marta Bogotko-Szarszewska
 •  dr n. med. Andrzej Śliżewski
 •  dr n. med. Alicja Kubik
 •  dr n. med. Elżbieta Nowak
 •  dr n. med. Justyna Pigońska
 •  dr n. med. Joanna Cegielska
 •  dr n. med. Anna Poleszczyk
 •  dr n. med. Andrzej Rysz
 •  dr n. med. Piotr Sionek
 •  dr n. med Jakub Antczak
 •  dr n. med. Michał Skalski
 •  Lek. med. Iwona Terczyńska
 •  lek. med. Magdalena Szubert-Czarnocka
 •  dr n. przyr. Grażyna Rusek
 •  mgr inż. Piotr Czerechowicz
 •  mgr inż. Marcin Matacz
 •  mgr inż. Paweł Niedbalski
 •  starszy technik elektroradiologii Małgosie Aniśko

Pracownicy Ośrodka Kształcenia Medycznego AKSON:

Dyrektor

 •  mgr inż. Zbigniew Niedbalski

Kierownik Działu Administracji i Szkoleń

 •  Agnieszka Grobicka

Kadra inżynieryjno-techniczna:

 •  mgr inż. Piotr Czerechowicz
 •  mgr inż. Marcin Matacz
 •  mgr inż. Paweł Niedbalski
 •  Mikołaj Weikum