Warsztaty EMG

Warsztaty EMG składają się z trzech etapów, każdy z nich trwa 3 dni i są formą doskonalenia zawodowego w zakresie diagnostyki neurofizjologicznej. Obejmują teoretyczne oraz praktyczne zajęcia z podstaw elektromiografii i elektroneurografii. Uwzględniają techniki wykonania, zasady opisu oraz oceny i interpretacji badań. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w grupach 8-12 osobowych.

Szkolenie obejmuję min. tematy tak jak: budowa jednostki ruchowej, odpowiedzi późne, metody opisu sygnałów, sygnały elektromiograficzne, choroby nerwowo-mięśniowe, zespoły cieśni, badania elektrofizjologiczne oraz zajęcia praktyczne.

W cenie

 • W cenie

  • obiady w restauracji
  • w przerwach kawa, herbata i słodycze
  • materiały szkoleniowe

  Koszt szkolenia: 1 250,00 zł / 1 spotkanie 

  Na życzenie rezerwujemy noclegi ze śniadaniami i kolacjami:

  • w pokoju dwuosobowym – dopłata 130,00 zł za dobę
  • w pokoju jednoosobowym – dopłata 180,00 zł za dobę

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK I

Dzień pierwszy 
 • 14.00 – 18.00
 • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy EMG i ENG
 • Podstawowe terminy elektromiograficzne używane w pracowniach polskich i zagranicznych
 • Prawidłowy zapis EMG, budowa jednostki ruchowej (JR), zasady oceny zapisu, normy
 • Metodyka przewodzenia w nerwach obwodowych (włókna czuciowe i ruchowe), najczęstsze błędy metodyczne, oceniane parametry
 • Odpowiedzi późne, fala F, fala A i odruch H
Dzień drugi 
 • 09.00 – 13.00
 • Metody opisu sygnałów: opis sygnałów w dziedzinie czasu; sygnały analogowe i cyfrowe; analiza częstotliwościowa, czasowo-częstotliwościowa i falkowa.
 • Sygnały elektromiograficzne i metody ich rejestracji: potencjał czynnościowy jednostki ruchowej; zapis prosty, pośredni i interferencyjny; elektromiografia ilościowa; potencjał czynnościowy jednostki miogennej i neurogennej; techniki rejestracji (Surface EMG, Needle EMG, Single Fiber EMG, Macro EMG, Scanning EMG).
 • Aparatura do badań EMG: liniowe i nieliniowe układy elektroniczne; filtry (charakterystyki liniowe i logarytmiczne); wzmacniacze tranzystorowe (polaryzacja, praca małosygnałowa, zniekształcenia nieliniowe i szumy); interpretacja parametrów technicznych aparatury EMG.
 • 14.00 – 18.00
 • Choroby nerwowo-mięśniowe, klasyfikacja, klinika, badania diagnostyczne
 • Dane ogólne, możliwości i limity EMG i ENG
 • Organizacja pracowni EMG. Film przedstawiający techniki badań
 • przerwa obiadowa 13:00-14:00
Dzień trzeci 
 • 09.00 – 13.00
 • Najczęstsze zespoły cieśni – diagnostyka elektrofizjologiczna, metoda badania odcinkowego, testy uczuleniowe
 • Uszkodzenie splotów/korzeni – strategia, metody różnicowania i lokalizacji

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK II

Dzień pierwszy 
 • 14.00 – 18.00
 • Badania elektrofizjologiczne w chorobach nerwów obwodowych, neuropatie aksonalne i demielinizacyjne, blok przewodzenia
 • Badania elektrofizjologiczne w różnych neuropatiach nabytych i wrodzonych
 • Metoda przezczaszkowej stymulacji magnetycznej
Dzień drugi
 •  09.00 – 13.00
 • Miastenia i zespoły miasteniczne, klinika
 • Rozszerzony test elektrostymulacyjny
 • EMG pojedynczego włókna mięśniowego
 • 14.00 – 18.00
 • Zapis w uszkodzeniu komórek ruchowych rdzenia (SLA, SMA, postpolio)
 • Zespoły paranowotworowe
 • Neuropatie w niedokrwieniu
 • Obraz elektrofizjologiczny w czorobach tkanki łącznej
 • przerwa obiadowa 13:00-14:00
Dzień trzeci 
 • 09.00 – 13.00
 • EMG w chorobach pierwotnie mięśniowych
 • Diagnostyka EMG zespołów miotonicznych
 • Rzadziej wykonywane badania: badanie nerwu twarzowego, blink reflex, badanie krótkich segmentów nerwu obwodowego

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK III - praktyczny

Dzień pierwszy
 • 14.00 – 18.00
 • Zasady działania aparatury
 • Stymulacja włókien czuciowych
 • Pojęcie złożonego potencjału wywołanego SNAP
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu elektroneurografii włókien czuciowych, w tym ocena parametrów badania (norma – patologia)
Dzień drugi
 • 09.00 – 13.00
 • Stymulacja włókien ruchowych
 • Pojęcie złożonego potencjału mięśniowego (CMAP)
 • Badanie fali F.
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie elektroneurografii włókien ruchowych i fali F, w tym wybór nerwu mięśnia do badania i ocena parametrów badania (norma – patologia)
 • 14.00 – 18.00
 • Badania elektromiograficzne EMG
 • EMG spoczynkowe
 • EMG skurczu maksymalnego mięśnia. Pojęcie interferencji i jej amplituda Ocena jakościowa i automatyczna
 • EMG – elementarne parametry potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych (PCJR)
 • Ćwiczenia praktyczne – wykonywanie zapisów EMG i ocena parametrów badania (norma – patologia)
 • przerwa obiadowa 13:00-14:00
Dzień trzeci
 • 09.00 – 13.00
 • Schemat próby miastenicznej. Rozmieszczenie elektrod
 • Próba tężyczkowa
 • Dokumentacja badania EMG
 • Ćwiczenia
 • Sprawdzian testowy trzech zrealizowanych bloków
 • Omówienie sprawdzianu i podsumowanie szkolenia

 

Formularz zgłoszeniowy

Numery kont, na które można dokonywać wpłat:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

Bank MILLENNIUM 86 1160 2202 0000 0002 5104 5926