Warsztaty dla Techników EMG

 

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl szkoleń dla Techników EMG.

 

Kurs składa się z 3 bloków szkoleniowych każdy trzy dni.

Zajęcia odbywają się w grupach 6-8 osobowych.

 • W cenie

  • obiady w restauracji
  • w przerwach kawa, herbata i słodycze
  • materiały szkoleniowe

  Koszt szkolenia: 1 300,00 zł / 1 spotkanie 

  Na życzenie rezerwujemy noclegi ze śniadaniami i kolacjami:

  • w pokoju dwuosobowym – dopłata 145,00 zł za dobę
  • w pokoju jednoosobowym – dopłata 190,00 zł za dobę

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK I

Dzień pierwszy 

 Rozpoczęcie: 14:00

Zakończenie: 18:00

 • Przedstawienie się oraz zapoznanie się z kursantami (kto gdzie pracuje i czy wykonuje badania, odpowiedni dobór grup na ćwiczenia do aparatu), wprowadzenie: rozdanie materiałów
  1. Na czym polegają badania, co to jest ENG i EMG
  2. Część praktyczna-obsługa aparatury
  3. Rodzaje elektrod i przygotowanie skóry
  4. Wprowadzenie pojęć: elektroda stymulacyjna, anoda, katoda, podstawa czasu, czułość , impedancja, latencja końcowa, latencja, amplituda, szybkość przewodzenia, stymulacja anty i ortodromowa, fala F, odruch H, efektor
  5. Podstawy anatomiczne kończyny górnej: funkcja i poziom unerwienia

  – nerw pośrodkowy do m. APB i FDS

  – nerw łokciowy do m. ADM, FDI i FCU

  – nerw promieniowy do m. EDC i mięśnia TB

  Nerwy krótkie: facialis, axillaris, musculocutaneus, accessorius, supraspinatus

Dzień drugi 

 Rozpoczęcie:   9:00

Zakończenie: 18:00

 1. Sposoby stymulacji nerwów ruchowych- naklejania, oraz czuciowych metoda antydromowa i ortodromowa, elektrody obrączkowe i płaskie
 2. Uruchomienie aparatu
 3. Przygotowanie skóry na stymulacji włókien czuciowych nerwu pośrodkowego i łokciowego, punkty stymulacji
 4. Przygotowanie skóry do stymulacji włókien ruchowych nerwu pośrodkowego, punkty stymulacji
 5. Przygotowanie skóry do stymulacji nerwu łokciowego, punkty stymulacji
 • przerwa obiadowa 13:00-14:00
 1. Powtórzenie materiału, opracowanie raportu,
 2. Stymulacja nerwu łokciowego metodą krótkich segmentów
 3. Metody porównawcze
Dzień trzeci 

 Rozpoczęcie:   9:00

Zakończenie: 13:00

 1. Przypomnienie i powtórzenie materiału z dni poprzednich
 2. Stymulacja włókien czuciowych i ruchowych nerwu promieniowego, punkty stymulacji
 3. Punkty stymulacji nerwów krótkich: facialis, axillaris, musculocutaneus, accessorius, suprascapularis
 4. Dyskusja i podsumowanie

 

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK II

Dzień pierwszy 

 Rozpoczęcie:  14:00

Zakończenie: 18:00

 1. Przypomnienie i utrwalenie materiału ze zjazdu 1
 2. Rozdanie materiałów z anatomii kończyny dolnej
Dzień drugi

 Rozpoczęcie:   9:00

Zakończenie: 18:00

 1. Obsługa aparatu EMG
 2. Anatomia kończymy dolnej: n. peroneus do mięśnia EDB oraz do mięśnia TA, n. tibialis do mięśnia AH i m. gastrocnemius, n. peronus superficial, n. suralis
 3. Naklejania elektrod, punkty stymulacji
 4. Opracowanie badania
 • przerwa obiadowa 13:00-14:00
 1. Przypomnienie materiału
 2. Stymulacja nerwu udowego
 3. Nerwy rzadko badane: n. plantar med. i n. lat., n. ischiadicus, n. cutaneus femoral lateralis, n. saphenus
Dzień trzeci 

 Rozpoczęcie:   9:00

Zakończenie: 13:00

 1. Przypomnienie i utrwalenie materiału z poprzednich dni
 2. Stymulacja kończyny górnej i kończynie dolnej – ćwiczenia praktyczne
 3. Podstawowe jednostki chorobowe: zespół cieśni nadgarstka, zespoły uciskowe nerwu łokciowego, zespól uciskowy nerwu strzałkowego w głowie kości strzałkowej, pojęcie bloku przewodzenia, polineuropatia
 4. Podsumowanie materiału i dyskusja

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK III - praktyczny

Dzień pierwszy

 Rozpoczęcie:   9:00

Zakończenie: 18:00

 1. Podsumowanie materiału z poprzednich zjazdów, ćwiczenia praktyczne
 2. Najczęstsze anastomozy nerwów obwodowych
Dzień drugi

 Rozpoczęcie:   9:00

Zakończenie: 18:00

 1. Próba tężyczkowa – teoria
 2. Badanie na ochotnikach
 3. Próba miasteniczna – teoria
 • przerwa obiadowa 13:00-14:00
 1. Powtórzenie materiału
 2. Praktyczne wykonanie próby miastenicznej na mięśniach proksymalnych i dystalnych, opracowanie
 3. Badanie elektrodą igłową (zapis spoczynkowy, zapis wysiłkowy, ocena parametrów potencjałów jednostek ruchowych)
 4. Podsumowanie materiału
Dzień trzeci

 Rozpoczęcie:   9:00

Zakończenie: 13:00

 1. EMG zajęcia z lekarzem
 2. Egzamin końcowy test oraz zaliczenie na aparacie

 

Formularz zgłoszeniowy

Numery kont, na które można dokonywać wpłat:

PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568

Bank MILLENNIUM 86 1160 2202 0000 0002 5104 5926