TMS

ZAPRASZAMY – NOWY CYKL WARSZTATÓW

Data: 17-18.05.2019

TMS (Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna)

TMS – Transcranial Magnetic Stimulation – zastosowanie w neurologii, rehabilitacji
i psychiatrii – zapraszamy na szkolenie teoretyczne i praktyczne z zastosowaniem aparatu do
stymulacji magnetycznej.

Technika TMS znalazła szerokie zastosowanie w diagnostyce neurologicznej oraz w badaniach
nad różnymi funkcjami neuropsychologicznymi. Wykorzystywana jest także w terapii
psychiatrycznej (m. in. depresji), dlatego nasze zaproszenie kierujemy do lekarzy ze
specjalizacją z neurologii, psychiatrii i rehabilitacji.

Warsztaty z TMS składają się z dwóch etapów i obejmują teoretyczne i praktyczne zajęcia
z zakresu stosowania tej metody.

 1.  TMS – aspekty neurologiczne
 2.  TMS – aspekty psychiatryczne (TMS w terapii zaburzeń psychiatrycznych

W ramach WARSZTATÓW TMS oferujemy:

 • udział w 2-dniowych warsztatach
 • materiały dydaktyczne i informacyjne
 • możliwość samodzielnego wypróbowania najnowszej generacji stymulatorów TMS
  obiady w restauracji, w przerwach kawa, herbata i słodycze

Koszt uczestnictwa: 900,00 zł
Na życzenie rezerwujemy noclegi ze śniadaniami i kolacjami:

 •  w pokoju dwuosobowym – dopłata 130,00 zł za dobę
 •  w pokoju jednoosobowym – dopłata 180,00 zł za dobę

 

Dzień pierwszy:

Godz. 14-18

 1. Podstawowe informacje na temat badania diagnostycznego TMS i neurografii

(90 minut)

 1. Rys historyczny i podstawy fizyczne TMS.
 2. Kwestie aparatury – co wchodzi w skład zestawu stymulującego.
 3. Podstawy biologiczne – które struktury układu nerwowego można efektywnie stymulować (w diagnostyce i terapii).
 4. Znaczenie rutynowego, diagnostycznego badania TMS w neurologii i psychiatrii.
 5. Przebieg rutynowego, diagnostycznego badania TMS (uczestnicy otrzymają protokół badania).
  1. Kwalifikacja pacjenta – przeciwwskazania do badania TMS i zasady bezpieczeństwa
  2. Badanie neurograficzne – podstawowe pojęcia, badanie odpowiednich nerwów obwodowych włącznie z rejestracją fali F
  3. Lokalizacja badanej okolicy ruchowej
  4. Oznaczanie progu pobudliwości ruchowej
  5. Rejestracja ruchowego potencjału wywołanego
  6. Rejestracja korowego okresu ciszy
  7. Stymulacja korzeni
 1. Ćwiczenia praktyczne – samodzielne wykonanie diagnostycznego badania TMS. (90 minut)

Dzień drugi:

9-18

 1. Znaczenie rTMS w terapii chorób neurologicznych i zaburzeń psychicznych: najważniejsze wskazania, protokoły stymulacji. (45 minut)
 2. Szczegółowe omówienie zastosowania rTMS w terapii depresji. (45 minut)
 3. Ćwiczenia praktyczne – samodzielne wykonywanie terapeutycznej rTMS w wybranych wskazaniach. (135 minut)

Przerwa obiadowa

 1. Niestandardowe sposoby stymulacji – stymulacja n. twarzowego, technika potrójnej stymulacji, stymulacja bodźcem podwójnym (wyniki badań w neurologii i psychiatrii), stymulacja śródoperacyjna. (45 minut)
 2. Ćwiczenia praktyczne (samodzielne wykonywanie badania diagnostycznego TMS, terapii rTMS i stymulacji n. twarzowego) (90 minut)

 

Kilka słów o AKSON…
Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON, jako całkowicie samodzielna jednostka powstał w 2008
roku, przejmując zadania dotychczasowego Działu Szkoleń ELMIKO. Również w 2008 roku otrzymał
akredytację PTNK. W 2009 roku Ośrodek został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej. 16 czerwca 2005
roku, uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Towarzystwo
objęło patronatem merytorycznym program szkoleń z zakresu neurofizjologii realizowany do dzisiaj
w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON.

Ankieta do pobrania