dr hab. n. med. Jakub Antczak

dr hab. n. med. Jakub Antczak

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy), gdzie pracował w Centrum Zaburzeń Snu, w ramach Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrii. Specjalizację w zakresie neurologii odbył w Pierwszej Klinice Neurologicznej w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Zdobył tu także duże doświadczenie w neurofizjologii klinicznej, między innymi w zakresie zastosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) w diagnostyce i terapii zaburzeń układu nerwowego.

Od pięciu lat pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień posługuję się stymulacją magnetyczną w swojej pracy klinicznej. Jest autorem licznych prac naukowych zarówno poglądowych, jak i oryginalnych. Opisał w nich wyniki własnych badań z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Ponadto regularnie prowadzi kursy, podczas których szkoli innych lekarzy w zakresie użycia tej metody do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Zdobył licencje w zakresie wykonywania badań elektromiograficznych, licencje w zakresie wykonywania potencjałów wywołanych oraz certyfikat w zakresie medycyny snu.

Prowadzący szkolenie TMS.

[ultimatemember form_id="656"]