Informacja

Milanówek, 01.07.2022

Szanowni Państwo,

w celu zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości szkoleń, od września 2022 roku w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON uruchomiony zostanie dodatkowy termin szkolenia praktycznego z zakresu Encefalografii. Aby dać Państwu możliwość zapoznania się z jak największą liczbą zapisów EEG podczas szkoleń odbywać się będą badania pacjentów diagnozowanych pod kątem różnych zaburzeń neurologicznych. Wykonanie badania i jego opis są zawsze na najwyższym poziomie, o czym świadczą liczne polecenia naszego ośrodka przez neurologów z wielu okolicznych gabinetów.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz w związku z coraz bardziej odczuwalnym wzrostem kosztów o charakterze inflacyjnym, a także obecnie realizowanymi i planowanymi kolejnymi podwyżkami cen, m.in. usług czy mediów energetycznych, jesteśmy zmuszeni podnieść w niewielkim stopniu ceny oferowanych przez nas szkoleń. Przez długi czas braliśmy na siebie coraz większe obciążenia finansowe wynikające z rosnących kosztów utrzymania firmy, dlatego też liczymy na Państwa zrozumienie. Informujemy niniejszym, że od września 2022 roku cena szkolenia praktycznego EEG wynosić będzie 2 200,00 zł za dwudniowy zjazd.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Niedbalski

podpisany dokument do pobrania