EEG Biofeedback

1 350,00 

Kategoria:

Opis

Szkolenie podstawowe z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback jest dwustopniowe. Każdy stopień podzielony jest na dwie części. Potwierdzeniem udziału w kolejnych częściach szkolenia oraz zakresu ich tematyki jest wpis w Karcie Szkolenia EEG Biofeedback, którą każdy Uczestnik otrzymuje podczas pierwszego spotkania.

Po drugiej części każdego stopnia Uczestnicy otrzymują Certyfikat Terapeuty EEG Biofeedback.

zapewniamy:

  • obiad z restauracji
  • w przerwie kawa, herbata i przekąski
  • materiały szkoleniowe
  • program do analizy symptomów, wspomagający ocenę diagnostyczną
  • certyfikat ukończenia kursu
koszt szkolenia
1 350,00
1 spotkanie

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień I część 1

14:00 – 14:15
Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00
Informacje dotyczące metody EEG-biofeedback oraz podstawowych zasad prowadzenia terapii.
Czynność bioelektryczna mózgu – informacje podstawowe

16:00 – 16:15
przerwa kawowa

16:15 – 18:00
EEG-biofeedback – podstawowe informacje techniczne
Oznaczenia elektrod i schemat ich rozmieszczenia na powierzchni czaszki wg układu „10-20”

18:00 – 18:30
przejazd do hotelu

18:30
kolacja

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień I część 2

14:00 – 14:15
Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00
Wymiana doświadczeń, omówienie przypadków z praktyki uczestników kursu
Analiza sposobu prowadzonych treningów w oparciu o wywiad, punktowe badanie diagnostyczne i uzyskane efekty

16:00 – 16:15
przerwa kawowa

16:15 – 18:00
Podstawy EEG
Q-EEG i punktowe badanie diagnostyczne całego mózgu

  • wykonanie
  • analiza wyników

18:00 – 18:30
przejazd do hotelu

18:30
kolacja

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień II część 1

14:00 – 14:15
Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu–wątpliwości, pytania, stosowane protokoły, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów występujących w czasie prowadzenia terapii

16:00 – 16:15
przerwa kawowa

16:15 – 18:00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – cd

18:00 – 18:30
przejazd do hotelu

18:30
kolacja

Ramowy program szkolenia EEG Biofeedback stopień II część 2

14:00 – 14:15
Rozpoczęcie kursu – omówienie tematyki zajęć

14:15 – 16:00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – wątpliwości, pytania, stosowane protokoły, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów występujących w czasie prowadzenia terapii

16:00 – 16:15
przerwa kawowa

16:15 – 18:00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – cd

18:00 – 18:30
przejazd do hotelu

18:30
kolacja