Warsztaty EMG

1 950,00 

W celu zapisania się na szkolenie bardzo prosimy o kontakt z biurem firmy Akson.

Kategoria:

Opis

Nadchodzące terminy:

Styczeń 2022

14-16.01.2022 EMG cz. praktyczna blok VI
21-23.01.2022 EMG cz. praktyczna blok VI

 

Luty 2022

18-20.02.2022 EMG cz. praktyczna blok VI

Marzec 2022

 

Kwiecień 2022

Są formą doskonalenia zawodowego w zakresie diagnostyki neurofizjologicznej. Obejmują teoretyczne oraz praktyczne zajęcia z podstaw elektromiografii i elektroneurografii. Uwzględniają techniki wykonania, zasady opisu oraz oceny i interpretacji badań.

Kurs składa się z 6 bloków, po których uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego w ilości 120 godzin.

zapewniamy:

 • obiad z restauracji
 • w przerwie kawa, herbata i przekąski
 • materiały szkoleniowe
 • program do analizy symptomów, wspomagający ocenę diagnostyczną
 • certyfikat ukończenia kursu

Blok I i II

koszt szkolenia
1800
1 spotkanie

BLOK III - VI - praktyczny (warsztaty)

koszt szkolenia
1950
1 spotkanie

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - TEORIA BLOK I

14.00 - 18.00

 • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy EMG i ENG.
 • Podstawowe terminy elektromiograficzne używane w pracowniach polskich i zagranicznych.
 • Prawidłowy zapis EMG, budowa jednostki ruchowej, zasady oceny zapisu, normy.
 • Metodyka przewodzenia w nerwach obwodowych (włókna czuciowe i ruchowe), najczęstsze błędy metodyczne, oceniane parametry.
 • Odpowiedzi późne, fala F, fala A i odruch H

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - TEORIA BLOK II

14.00 - 18.00

 • Badania elektrofizjologiczne w chorobach nerwów obwodowych, neuropatie aksonalne i demielinizacyjne, blok przewodzenia.
 • Badania elektrofizjologiczne w różnych neuropatiach nabytych i wrodzonych.
 • Metoda przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK III (praktyczny) - WARSZTATY cz. 1

14.00 - 18.00

 • Przypomnienie zasad działania aparatury.
 • Przygotowanie pacjenta do badania, przygotowanie skóry do badania,
 • Pojęcie złożonego potencjału wywołanego SNAP.
 • Metoda zapisu potencjałów – uśrednianie.
 • Stymulacja włókien czuciowych – dobór bodźca, metody orto i antydromowa, rodzaje elektrod, parametry zapisu (podstawa czasu, czułość),  źródła artefaktów.
 • Omówienie i demonstracja stymulacji poszczególnych nerwów:
  • pośrodkowy, łokciowy, promieniowy, łydkowy, strzałkowy
  • Oznaczanie parametrów uzyskanych odpowiedzi czuciowych – początku, końca, amplitudy, pomiar odległości i wyliczanie szybkości przewodzenia, indywidualny wpływ oznaczeń i pomiarów na uzyskany wynik versus stosowane normy.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu elektroneurografii włókien czuciowych, w tym ocena parametrów badania (norma – patologia).

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK IV (praktyczny) - WARSZTATY cz. 2

14.00 - 18.00

 • Badania elektromiograficzne EMG – omówienie i pokaz stosowanych elektrod igłowych.
 • Wskazania i przeciwwskazania do badania oraz ograniczenia badania.
 • EMG spoczynkowe – omówienie i pokaz prawidłowego i nieprawidłowego (film, slajdy) zapisu.
 • EMG skurczu maksymalnego mięśnia. Pojęcie interferencji i jej amplituda. Ocena jakościowa i automatyczna.
 • EMG – parametry potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych (PCJR). Norma a patologia (film, slajdy).

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK V (praktyczny) - WARSZTATY cz. 3

14.00 - 18.00

 • Skierowanie na badanie EMG, wymagane dane kliniczne, wyniki badań dodatkowych itd. Zgoda na badanie i informacja dla pacjenta o wykonywanym badaniu.
 • Plan badania w zależności od podejrzenia klinicznego – rekomendacje neurofizjologiczne. Przestrzeganie zasad rzetelnej diagnostyki i dobrej praktyki lekarskiej.
 • Rekomendacje neurofizjologiczne – IFCN, PTNK, aktualizacja, poszukiwanie źródeł, omówienie.

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK VI (praktyczny) - WARSZTATY cz. 4

14.00 - 18.00

 • Diagnostyka uszkodzeń splotu ramiennego – omówienie schematów i ćwiczenia.
 • Diagnostyka uszkodzeń korzeniowych – omówienie schematów postępowania i ćwiczenia.
 • Anomalie unerwienia – rodzaje i współistnienie z zespołami cieśni, omówienie zasad diagnostyki elektrofizjologicznej.