Warsztaty EMG

1 950,00 

Brak dostępnych terminów kursów.
Ładowanie
Kategoria:

Opis

Są formą doskonalenia zawodowego w zakresie diagnostyki neurofizjologicznej. Obejmują teoretyczne oraz praktyczne zajęcia z podstaw elektromiografii i elektroneurografii. Uwzględniają techniki wykonania, zasady opisu oraz oceny i interpretacji badań.

Kurs składa się z 6 bloków, po których uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego w ilości 120 godzin.

zapewniamy:

 • obiad z restauracji
 • w przerwie kawa, herbata i przekąski
 • materiały szkoleniowe
 • program do analizy symptomów, wspomagający ocenę diagnostyczną
 • certyfikat ukończenia kursu

Blok I i II

koszt szkolenia
1650
1 spotkanie

BLOK III - praktyczny

koszt szkolenia
1950
1 spotkanie

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK I

14.00 - 18.00

 • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy EMG i ENG
 • Podstawowe terminy elektromiograficzne używane w pracowniach polskich i zagranicznych
 • Prawidłowy zapis EMG, budowa jednostki ruchowej (JR), zasady oceny zapisu, normy
 • Metodyka przewodzenia w nerwach obwodowych (włókna czuciowe i ruchowe), najczęstsze błędy metodyczne, oceniane parametry
 • Odpowiedzi późne, fala F, fala A i odruch H

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK II

14.00 - 18.00

 • Badania elektrofizjologiczne w chorobach nerwów obwodowych, neuropatie aksonalne i demielinizacyjne, blok przewodzenia
 • Badania elektrofizjologiczne w różnych neuropatiach nabytych i wrodzonych
 • Metoda przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

Ramowy program szkolenia z Elektormiografii (EMG) i Elektroneurografii (ENG) kurs podstawowy - BLOK III - praktyczny

14.00 - 18.00

 • Zasady działania aparatury
 • Stymulacja włókien czuciowych
 • Pojęcie złożonego potencjału wywołanego SNAP
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu elektroneurografii włókien czuciowych, w tym ocena parametrów badania (norma - patologia)