EEG BIOFEEDBACK STOPIEŃ 2 – OSTATNIE 2 WOLNE MIEJSCA

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów. Uczestnik szkolenia musi mieć ukończone szkolenie stopnia I w dowolnym ośrodku szkoleniowym. W przypadku ukończenia kursu w innym ośrodku niż Akson wymagany jest dokument potwierdzający zakończenie szkolenia.

Opis szkolenia

Stopień II szkolenia podstawowego z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback podzielony jest na dwie dwudniowe części lub realizowany ciągiem przez 4 dni.

Szkolenie II stopnia pozwala pogłębić wiedzę w zakresie ADD, ADHD, dyskalkulii i dysleksji a także omówić własne badania.

Szkolenie niezbędne jest dla osób ubiegających się o licencje Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. 

Uczestnicy pracują na 4 kanałowych głowicach EEGDigiTrack Biofeedback firmy Elmiko.  

 

Po drugiej części II stopnia Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie i uzyskują tytuł Trenera EEG Biofeedback II stopnia

Przebieg szkolenia

Dzień
1

10.00 - 10.15
Rozpoczęcie kursu- omówienie tematyki zajęć

 

10.15 - 12.00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu
12.00 - 12.15
Przerwa kawowa
12.15 - 13.00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – cd
13.15 - 14.15
Przerwa obiadowa
14.15 - 18.00
Nadruchliwosc psychoruchowa – rodzaje, przyczyny; ADHD i ADD – patogeneza, objawy kliniczne i metody terapii, zastosowanie EEG Biofeedback w ich leczeniu
16.15-16.30
Przerwa kawowa
16.30-19.00
Omówienie pracy z pacjentami z zespołem nadpobudliwosci psychoruchowej oraz protokołów stosowanych w ADD i ADHD
16.15-16.30
Przerwa kawowa
19.00
Zakonczenie pierwszego dnia kursu

Dzień
2

9.00 - 11.00
Trudnosci w nauce szkolnej – najczestsze przyczyny, metody terapii – zastosowanie EEG Biofeedback w ich leczeniu

 

10.30 - 10.40
Przerwa kawowa
10.40-12.15
Prawidłowa technika prowadzenia treningów w ADD i ADHD – omówienie najczesciej popełnianych błedów
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.15
Zaburzenia zachowania – przyczyny, metody terapii, stosowane protokoły EEG Biofeedback
13.15-14.15
Przerwa obiadowa
14.15-16.30
Zaburzenia zachowania – przyczyny, metody terapii, stosowane protokoły EEG Biofeedback – cd
16.30-16.45
Przerwa kawowa
16.45-18.00
Cwiczenia praktyczne oraz podsumowanie zajęć – dyskusja
18.00
Zakonczenie kursu Wpis do Karty Szkolenia zaswiadczajacy o odbyciu 1 czesci Szkolenia I Stopnia z zakresu metody EEG Biofeedback

Dzień
3

10.00 - 10.15
Rozpoczęcie kursu- omówienie tematyki zajęć

 

10.15 - 12.00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – watpliwosci, pytania, stosowane protokoły, wskazówki dotyczace rozwiazywania problemów wystepujacych w czasie prowadzenia terapi
12.00 - 12.15
Przerwa kawowa
12.15 - 13.00
Omówienie przypadków z własnej praktyki Uczestników Kursu – cd
13.15-14.15
Przerwa obiadowa
14.15 - 16.15
Zaburzenia rozwoju mowy – rodzaje, przyczyny, metody terapii, zastosowanie EEG Biofeedback w ich leczeniu
16.15-16.30
Przerwa kawowa
16.30-18.00
Protokoły stosowane w leczeniu zaburzen mowy – zajęcia praktyczne
18.00
Zakończenie szkolenia

Dzień
4

9.00 - 10.30
Specyczne trudnosci w nauce szkolnej (dysleksja, dysgraa, dysortograa, dyskalkulia) – metody terapii i znaczenie EEG Biofeedback w ich leczeniu

 

10.30-10.40
Przerwa kawowa
10.40-12.15
Protokoły stosowane w dysleksji i dyskalkulii; Prawidłowa technika prowadzenia treningów – omówienie najczesciej
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.15
Protokoły stosowane w dysleksji i dyskalkulii; Prawidłowa technika prowadzenia treningów – omówienie najczesciej popełnianych błędów – cd
13.15-14.15
Przerwa obiadowa
14.15-16.30
Zaburzenia emocji – przyczyny, rodzaje najczesciej wystepujacych zaburzen emocji i metody ich leczenia ze szczególnym uwzglednieniem zastosowania terapii EEG Biofeedback – stosowane protokoły
16.30-16.45
Przerwa kawowa
16.45-18.00
Ćwiczenia praktyczne oraz podsumowanie zajec – dyskusja
18.00
Zakończenie kursu
Wydanie zaświadczeń

Cena szkolenia obejmuje

Teorytyczna i praktyczna
część szkolenia

Materiały
szkoleniowe

Catering na czas
przerw

Zaświadczenie ukończenia
kursu

EEG BIOFEEDBACK STOPIEŃ 2 – OSTATNIE 2 WOLNE MIEJSCA

  • Kurs stacjonarny 4 dni 2700 zł / os

    Kurs stacjonarny obejmujący 4 dni + certyfikat

  • Kurs stacjonarny 2x 2 dni 2 x 1350 zł / os

    Kurs stacjonarny obejmujący dwa spotkania po 2 dni z odstępem 3-4 tygodni + certyfikat

Opiekun szkolenia

Martyna Perzanowska

Paulina Wojdalska

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować
nocleg w hotelu za dodatkową opłatą

Zapisz się na szkolenie

EEG BIOFEEDBACK STOPIEŃ 2 – OSTATNIE 2 WOLNE MIEJSCA

2700,00