EEG BIOFEEDBACK STOPIEŃ I

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów i fizjoterapeutów. 

Opis szkolenia

Szkolenie podstawowe z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback jest dwustopniowe. Każdy stopień podzielony jest na dwie dwudniowe części.  Potwierdzeniem udziału w kolejnych częściach szkolenia oraz zakresu ich tematyki jest wpis w Karcie Szkolenia EEG Biofeedback, którą każdy Uczestnik otrzymuje podczas pierwszego spotkania. 

Kurs obejmuje teoretyczne wprowadzenie do tematu EEG-biofeedback oraz w przeważającej części praktyczne przygotowanie do prowadzenia terapii. Uczestnicy pracują na 4 kanałowych głowicach EEGDigiTrack Biofeedback firmy Elmiko.  

Szkolenie I stopnia ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania metody EEG-biofeedback w praktyce 

Po drugiej części I stopnia Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie i uzyskują tytuł Trenera EEG Biofeedback I stopnia.

Przebieg szkolenia

Dzień
1

10.00 - 10.15
Rozpoczęcie kursu- omówienie tematyki zajęć

 

10.15 - 12.00
Metody EEG-biofeedback, podstawowe zasady prowadzenia terapii
12.00 - 12.15
Przerwa kawowa
12.15 - 13.00
Techniczne aspekty EEG-biofeedback, oznaczanie i rozmieszczanie elektrod wg. układu "10-20"
13.15 - 14.15
Przerwa obiadowa
14.15 - 18.00
Zapoznanie sie z głowica EEG BF oraz zapoznanie sie z programem EEG BF
18.00
Zakonczenie pierwszego dnia kursu

Dzień
2

9.00 - 11.00
Zasady treningu w punktach pasa centralnego : C3, C4 : Cz

 

11.00 - 11.15
Przerwa kawowa
11.15 - 13.00
Zajęcia praktyczne
a. Pomiar głowy i wyznaczanie punktów na powierzchni czaszki wg układu "10-20"
b. Mocowanie elektrod na powierzchni czaszki i podłaczenie ich do głowicy
c. Ustawienie programu
d. Wybór punktu pod elektrode
e. Ustawianie zakresów czestotliwosci
f. Ustawienie parametrów sesji z wyborem protokołu badania, gry i opózniania czasowego
g. Ustawienie parametrów rund h. Nauka prowadzenia treningów
13.00 - 14.00
Przerwa obiadowa
14.15-17.00
1. Badania zalecane przed rozpoczeciem treningów EEG-biofeedback 2. Badanie diagnostyczne punktów pasa centralnego - punktowe QEEG - zasada i cel 3. Omówienie ustawienia programu oraz sposobu wykonania badania diagnostycznego 4. Informacje dotyczace analizy badania diagnostycznego i jego wykorzystania w ustawieniu parametrów treningu 5. Trening w punktach pasa centralnego (C3, C4, Cz), zasada i ograniczenia.
Zajecia praktyczne:
a. Wykonanie badania diagnostycznego punktów C3 i C4
b. Analiza wyników badania diagnostycznego w oparciu o dostepne normy parametrów
c. Nauka prowadzenia treningów
18.00
Zakonczenie kursu Wpis do Karty Szkolenia zaswiadczajacy o odbyciu 1 czesci Szkolenia I Stopnia z zakresu metody EEG Biofeedback

Dzień
3

10.00 - 10.15
Rozpoczęcie kursu- omówienie tematyki zajęć

 

10.15 - 12.00
Metody EEG-biofeedback, podstawowe zasady prowadzenia terapii
12.00 - 12.15
Przerwa kawowa
12.15 - 13.00
Techniczne aspekty EEG-biofeedback, oznaczanie i rozmieszczanie elektrod wg. układu "10-20"
13.15-14.15
Przerwa obiadowa
14.15 - 18.00
Podstawy EEG Dojrzewanie czynnosci bioelektrycznej mózgu z uwzglednieniem
a) oceny ilosciowej
b) wpływ leków, parafarmaceutyków i dodatków do zywnosci na ilosciowa ocene czynnosci bioelektrycznej mózgu
18.00
Zakończenie szkolenia

Dzień
4

9.00 - 11.00
Q-EEG i punktowe badanie diagnostyczne całego mózgu z uwzględnieniem różnic
a) ilosciowe badanie EEG - analiza wyników w odniesieniu do wieku badanego Podstawy anatomii czynnosciowej osrodkowego układu nerwowego

 

11.00 - 11.15
Przerwa kawowa
11.15 - 13.00
Wybór punktu w oparciu o wywiad z uwzglednieniem anatomii czynnosciowej osrodkowego układu nerwowego
Ustawienia parametrów treningu w wybranych punktach w oparciu o wywiad i ilosciowa ocene EEG
13.00 - 14.00
Przerwa obiadowa
14.00 - 1600
Zajecia praktyczne
Wykonanie punktowego badania diagnostycznego
Analiza uzyskanych wyników
Ustawienie parametrów treningu
16.00-17.00
Wykłady ADHD
a) podstawowe wiadomosci na temat ADHD
b) Zmiany w ilosciowej ocenie czynnosci bioelektrycznej mózgu w ADHD
c) Wybór punktu i ustawienia parametrów treningu w oparciu o wywiad i ilosciowa ocene czynnosci bioelektrycznej mózgu
17.00
Zakonczenie kursu
Wydanie zaswiadczen

Cena szkolenia obejmuje

Teorytyczna i praktyczna
część szkolenia

Materiały
szkoleniowe

Catering na czas
przerw

Zaświadczenie ukończenia
kursu

EEG BIOFEEDBACK STOPIEŃ I

  • Kurs stacjonarny 4 dni 2700 zł / os

    Kurs stacjonarny obejmujący 4 dni + certyfikat

  • Kurs stacjonarny 2x 2 dni 2 x 1350 zł / os

    Kurs stacjonarny obejmujący dwa spotkania po 2 dni z odstępem 3-4 tygodni + certyfikat

Opiekun szkolenia

Martyna Perzanowska

Paulina Wojdalska

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować
nocleg w hotelu za dodatkową opłatą

Zapisz się na szkolenie

EEG BIOFEEDBACK STOPIEŃ I

2700,00 

12 w magazynie