WARSZTATY EEG DLA TECHNIKÓW

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem medycznym.

Opis szkolenia

Kurs składa się z dwóch stopni.

I stopień trwa 3 dni.

II stopień trwa 4 dni.

Szkolenie jest zakończone egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu.

Przebieg szkolenia

STOPIEŃ 1
dzień 1

14.00
Rozpoczęcie szkolenia
14.45-15.45
Część teoretyczna
 • krótki rys historyczny
 • fizyczne podstawy rejestracji EEG
 • powstawanie potencjałów
 • organizacja pracowni
15-45-16.00
Przerwa kawowa

 

16.00-18.00
Część teoretyczna
 • aparatura do rejestracji EEG
 • materiały używane do rejestracji:
  - czepki
  - elektrody
  - żele i pasty
 • podstawowe pojęcia elektroencefalografii
18.00
Zakończenie szkolenia

STOPIEŃ 1
dzień 3

9.00-10.30
Część praktyczna cd
10.30-10.45
Przerwa obiadowa

 

10.45-13.00
Część teoretyczna
 • elementy graficzne zapisu EEG
 • prawidłowy zapis EEG czuwania u osób dorosłych
13.00
Zakończenie szkolenia

STOPIEŃ 1
dzień 2

9.00-10.30
Część teoretyczna
 • montaż (schematy łączenia elektrod)
 • programy jednobiegunowe
 • programy dwubiegunowe
 • przygotowanie pacjenta do badania
 • standard rozmieszczenia i oznaczeń elektrod w systemie 10-20
10-30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-13.00
Część praktyczna
 • wykonywanie badan
 • pomiary głowy i wyznaczanie punktów
 • ustawienia elektrod
 • zakładanie czepka
 • mocowanie elektrod
 • pomiar impedancji
 • prowadzenie badania
13.00-14.00
Przerwa obiadowa
14.15-16.30
Część praktyczna c.d.
16.45-18.00
Część teoretyczna
 • metody aktywacji stosowane w badaniach EEG
 • profilaktyka zakażeń w pracowni EEG
18.00
Zakończenie szkolenia

STOPIEŃ 2
dzień 1

11.00-11.15
Rozpoczęcie szkolenia

 

11.15-14.45
Część teoretyczna

 Artefakty – rodzaje i metody ich eliminacji

14.45-15.15
Przerwa obiadowa

 

15.15-18.00
Część praktyczna

 

18.00
Zakończenie szkolenia

 

STOPIEŃ 2
dzień 2

9.00-10.30
Część teoretyczna
 •  Zapisy nieprawidłowe o charakterze napadowym - postepowanie w przypadku wystąpienia napadu padaczkowego, EEG w napadach psychogennych
10.30-10.45
Przerwa kawowa
Część praktyczna
Prezentacja zapisów
13.00-14.00
Przerwa obiadowa
14.15-16.30
Część teoretyczna
 • EEG w chorobach naczyniowych mózgu i udarach - badania przyłóżkowe
 • EEG w zatruciach i chorobach metabolicznych - wpływ leków na zapis EEG
19.00
Zakończenie szkolenia

STOPIEŃ 2
dzień 3

9.00-10.30
Część teoretyczna
 • dojrzewanie czynności bioelektrycznej mózgu, czuwanie i sen u dzieci
 • procedury zapisu EEG noworodków i niemowląt
 • nieprawidłowy zapis EEG:

 

10.00-10.15
Przerwa kawowa
10.15-13.00
Część teoretyczna
 • rozpoznawanie stanu senności i snu
 • wykonanie badania polisomnograficznego – ustawienie elektrod i czujników
 • EEG snu fizjologicznego:
  - charakterystyka stadiów snu NREM i REM
  - międzynarodowe Kryteria Klasyfikacji Stadiów Somnogramu
 • badania EEG we śnie i po deprywacji snu u dzieci i dorosłych
13.00-14.00
Przerwa obiadowa

 

14.00-15.45
Część teoretyczna
Wielogodzinne monitorowanie EEG:
 • CCFM
 •  EEG - Biofeedback
 • videoEEG
 • 24-godzinne badanie met. Holtera
 • Mapping
15.45-16.00
Przerwa kawowa
16.00-19.00
Część praktyczna
19.00
Zakończenie szkolenia

STOPIEŃ 2
dzień 4

9.00-10.30
Część praktyczna
Wykonanie badania EEG
10.30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-13.00
Część teoretyczna:
 • powtórzenie wiadomości 
 • sprawdzian wiadomości
 • test sprawdzający
18.00
Zakończenie szkolenia i wydanie certfikatów

Cena szkolenia obejmuje

Teorytyczna i praktyczna
część szkolenia

Materiały
szkoleniowe

Catering na czas
przerw

Zaświadczenie ukończenia
kursu

WARSZTATY EEG DLA TECHNIKÓW

 • Stopień I 1600 zł / os

  Kurs stacjonarny 3 dni

 • Stopień II 2200 zł / os

  Kurs stacjonarny 4 dni

Opiekun szkolenia

Martyna Perzanowska

Paulina Wojdalska

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować
nocleg w hotelu za dodatkową opłatą

Zapisz się na szkolenie

WARSZTATY EEG DLA TECHNIKÓW

1600,00 2200,00