WARSZTATY EMG DLA LEKARZY – zapisy na edycje 2025 wyłącznie mailowo

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do lekarzy neurologów.

Opis szkolenia

Warsztaty są formą doskonalenia zawodowego w zakresie diagnostyki neurofizjologicznej. Obejmują teoretyczne oraz praktyczne zajęcia z podstaw elektromiografii i elektroneurografii. Uwzględniają techniki wykonania, zasady opisu oraz oceny i interpretacji badań.

Kurs składa się z 6 bloków, po których uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego w ilości 120 godzin.

Przebieg szkolenia

 • 14.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy EMG i ENG
  • Podstawowe terminy elektrofizjologiczne używane w pracowniach polskich i zagranicznych.
  • Prawidłowy zapis EMG, budowa jednostki ruchowej, zasady oceny zapisu, normy.
  • Metodyka przewodzenia w nerwach obwodowych (włókna czuciowe i ruchowe), najczęstsze błędy metodyczne, oceniane parametry
  • Odpowiedzi późne, fala F, fala A i odruch H.

 • 18.00 Zakończenie szkolenia

 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Aparatura: elektrody, wzmacniacze, stymulatory i urządzenia specjalistyczne
  • Różne metody badań elektromiograficznych
  • Właściwości i słabości stosowanych metod: ocena wizualno-słuchowa, metoda ilościowa – metoda dekompozycji i wzorca, analiza widmowa.

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Choroby nerwowo-mięśniowe, klasyfikacja, klinika , badania diagnostyczne

  • Dane ogólne, możliwości i limity EMG i ENG
  • Organizacja Pracowni EMG. Film przedstawiający techniki badań

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Najczęstsze zespoły cieśni – diagnostyka elektrofizjologiczna, metoda badania odcinkowego, testy porównawcze
  • Uszkodzenie splotów / korzeni – strategia, metody różnicowania i lokalizacji

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Badania elektrofizjologiczne w chorobach nerwów obwodowych, neuropatie aksonalne i demielinizacyjne, blok przewodzenia
  • Badania elektrofizjologiczne w różnych neuropatiach nabytych i wrodzonych
  • Metoda przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia
 • Miastenia i zespoły miasteniczne – klinika

  • Rozszerzony test elektrostymulacyjny
  • EMG pojedynczego włókna mięśniowego

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Zapis EMG w uszkodzeniach komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego – odnerwienie i reinerwacja, ewolucja zapisu w różnych stadiach uszkodzenia

  • Zespoły paranowotworowe
  • Neuropatie w niedokrwieniu
  • Obraz elektrofizjologiczny w chorobach tkanki łącznej

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • EMG w chorobach pierwotnie mięśniowych
  • Diagnostyka EMG zespołów miotonicznych
  • Rzadziej wykonywane badania: badania nerwu twarzowego, blink reflex, badanie krótkich segmentów nerwu obwodowego

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Przypomnienie zasad działania aparatury
  • Przygotowanie pacjenta do badania, przygotowanie skóry do badania
  • Pojęcie złożonego potencjału wywołanego SNAP
  • Metoda zapisu potencjałów – uśrednianie
  • Stymulacja włókien czuciowych
  • Omówienie i demonstracja stymulacji poszczególnych nerwów
  • Oznaczanie parametrów uzyskanych odpowiedzi czuciowych
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu elektroneurografii włókien czuciowych, w tym ocena parametrów badania

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Pojęcie złożonego potencjału mięśniowego (CMAP)
  • Stymulacja włókien ruchowych
  • Omówienie i demonstracja stymulacji poszczególnych nerwów długich
  • Oznaczanie parametrów uzyskanych odpowiedzi CMAP
  • Badanie fali F
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie elektroneurografii włókien ruchowych i fali F, w tym wybór nerwu i mięśnia do badania i ocena parametrów badania

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Omówienie i demonstracja stymulacji poszczególnych nerwów krótkich

  • Oznaczanie parametrów uzyskanych odpowiedzi, latencja końcowa a czas przewodzenia, amplituda, kształt odpowiedzi
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie elektroneurografii włókien ruchowych nerwów krótkich

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Omówienie i demonstracja stymulacji rzadziej badanych nerwów czuciowych
  • Omówienie i demonstracja rzadziej badanych nerwów ruchowych
  • Omówienie i demonstracja testów porównawczych czuciowego i ruchowego stosowanych w diagnostyce zcn
  • Badanie metodą inching (nerw łokciowy, strzałkowy, pośrodkowy) – omówienie i demonstracja, ograniczenia

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Badania elektromiograficzne EMG – omówienie i pokaz stosowanych elektrod igłowych
  • Wskazania i przeciwwskazania do badania oraz ograniczenia badania
  • EMG skurczu maksymalnego mięśnia. Pojęcie interferencji i jej amplituda. Ocena jakościowa i automatyczna
  • EMG – parametry potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych (PCJR). Norma a patologia (film, slajdy)

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Ćwiczenia praktyczne – wykonywanie zapisów EMG i ocena parametrów badania (norma – patologia).
  • Mięśnie (anatomia, funkcja, zastosowanie atlasów): naramienny, dwugłowy ramienia, trójgłowy ramienia, prostownik palców wspólny, międzykostny I, odwodziciel palca V, odwodziciel krótki kciuka, czworogłowy uda, piszczelowy przedni, prostownik palców krótki

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Próba miasteniczna

  • Przeciwwskazania i ograniczenia metody
  • Uzasadnienie doboru układu nerw
  • Demonstracja i samodzielne wykonanie próby miastenicznej
  • Dokumentacja badania, opis wyniku, wnioskowanie

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Próba tężyczkowa
  • Dokumentacja badania EMG – wymagania skierowania, zgoda na badanie, zapisy, opis i wniosek
  • Ćwiczenia uzupełniające
  • Omówienie i podsumowanie szkolenia

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Skierowanie na badanie EMG, wymagane dane kliniczne, wyniki badań dodatkowych itd. Zgoda na badanie i informacja dla pacjenta o wykonywanym badaniu
  • Plan badania w zależności od podejrzenia klinicznego
  • Rekomendacje neurofizjologiczne – IFCN, PTNK, aktualizacja, poszukiwanie źródeł, omówienie

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka mononeuropatii
  • Skala Seddona
  • Zespół cieśni nadgarstka

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Zespół cieśni Guyona, kanału łokciowego i rowka nerwu łokciowego

  • Diagnostyka nerwu twarzowego z badaniem odruchu mrugania

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka polineuropatii
  • Kryteria rozpoznania bloku przewodzenia, fałszywe wyniki związane z błędami technicznymi i anomaliami unerwienia

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka uszkodzeń splotu ramiennego
  • Diagnostyka uszkodzeń korzeniowych
  • Anomalie unerwienia

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka SLA, kryteria rozpoznawania
  • Diagnostyka innych uszkodzeń motoneuronu obwodowego

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Omówienie metody SFEMG

  • Różne rodzaje elektrod
  • Prezentacja zapisów i demonstracja badania

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Ćwiczenia uzupełniające
  • Sprawdzian testowy sześciu zrealizowanych bloków
  • Sprawdzian praktyczny (badanie 1 nerwu ruchowego, 1 nerwu czuciowego, 1 mięśnia)
  • Omówienie sprawdzianów i podsumowanie szkolenia

 • 14.00 Rozdanie zaświadczeń i zakończenie szkolenia

Cena szkolenia obejmuje

Teorytyczna i praktyczna
część szkolenia

Materiały
szkoleniowe

Catering na czas
przerw

Zaświadczenie ukończenia
kursu

WARSZTATY EMG DLA LEKARZY – zapisy na edycje 2025 wyłącznie mailowo

Opiekun szkolenia

Aleksandra Korzeb

Paulina Wojdalska

Polecamy Państwu zarezerwować nocleg w hotelu:

Gospoda u Czwarnów ul. Królewska 20 , Grodzisk Mazowiecki
Hotel Grodzisko ul. Natolin 45A

Cyprus ul. Mazowiecka 121a , Książenice

Zapisz się na szkolenie

WARSZTATY EMG DLA LEKARZY – zapisy na edycje 2025 wyłącznie mailowo

1950,00 2300,00 

Brak w magazynie

[ultimatemember form_id="656"]