WARSZTATY EMG DLA TECHNIKÓW

Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem medycznym.

Opis szkolenia

Kurs składa się z 3 bloków i jest zakończone jest egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 60 godz. szkolenia.

Przebieg szkolenia

 • 14.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Na czym polegają badania, co to jest ENG i EMG
  • Inżynier Marcin Matacz: obsługa aparatury
  • Rodzaje elektrod i przygotowanie skóry
  • Podstawy anatomiczne kończyny górnej: funkcja i poziom unerwienia – nerw pośrodkowy do m. APB i FDS – nerw łokciowy do m. ADM, FDI i FCU – nerw promieniowy do m. EDC i mięśnia TB Nerwy krótkie: facialis, axillaris, musculocutaneus, accessorius, supraspinatus

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia.

  • Przepytanie grupy z anatomii i rozdanie materiałów
  • Sposoby stymulacji nerwów ruchowych- naklejania, oraz czuciowych metoda antydromowa i ortodromowa, elektrody obrączkowe i płaskie
  • Uruchomienie aparatu
  • Przygotowanie skóry na stymulacji włókien czuciowych nerwu pośrodkowego i łokciowego, punkty stymulacji
  • Przygotowanie skóry do stymulacji włókien ruchowych nerwu pośrodkowego, punkty stymulacji
  • Przygotowanie skóry do stymulacji nerwu łokciowego, punkty stymulacji

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Powtórzenie materiału, opracowanie raportu

  • Stymulacja nerwu łokciowego metodą krótkich segmentów
  • Metody porównawcze

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia.
  • Przypomnienie i powtórzenie materiału z dni poprzednich
  • Stymulacja włókien czuciowych i ruchowych nerwu promieniowego, punkty stymulacji
  • Punkty stymulacji nerwów krótkich: facialis, axillaris, musculocutaneus, accessorius, suprascapularis
  • Dyskusja i podsumowanie
  • Przygotowanie skóry do stymulacji nerwu łokciowego, punkty stymulacji
 • 13.00 Zakończenie szkolenia.
 • 14.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Przypomnienie i utrwalenie materiału ze zjazdu, rozdanie materiałów z anatomii kończyny dolnej

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Obsługa aparatu EMG
  • Anatomia kończymy dolnej: n. peroneus do mięśnia EDB oraz do mięśnia TA, n. tibialis do mięśnia AH i m. gastrocnemius, n. peronus superficial, n. suralis
  • Naklejania elektrod, punkty stymulacji
  • Opracowanie badania

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Przypomnienie materiału

  • Stymulacja nerwu udowego
  • Nerwy rzadko badane: n. plantar med. i n. lat., n. ischiadicus, n. cutaneus femoral lateralis, n. saphenus

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Przypomnienie i utrwalenie materiału z poprzednich dni
  • Stymulacja kończyny górnej i kończynie dolnej – ćwiczenia praktyczne
  • Podstawowe jednostki chorobowe: zespół cieśni nadgarstka, zespoły uciskowe nerwu łokciowego, zespól uciskowy nerwu strzałkowego w głowie kości strzałkowej, pojęcie bloku przewodzenia, polineuropatia
  • Podsumowanie materiału i dyskusja

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 14.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Podsumowanie materiału z poprzednich zjazdów, ćwiczenia praktyczne
  • Najczęstsze anastomozy nerwów obwodowych

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Próba tężyczkowa – teoria
  • Badanie na ochotnikach
  • Próba miasteniczna – teoria

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Powtórzenie materiału

  • Praktyczne wykonanie próby miastenicznej na mięśniach proksymalnych i dystalnych, opracowanie
  • Badanie elektrodą igłową (zapis spoczynkowy, zapis wysiłkowy, ocena parametrów potencjałów jednostek ruchowych)

 • 14.00 Podsumowanie materiału
 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • EMG zajęcia z lekarzem
  • Egzamin końcowy test oraz zaliczenie na aparacie

 • 14.00 Zakończenie szkolenia

Cena szkolenia obejmuje

Teorytyczna i praktyczna
część szkolenia

Materiały
szkoleniowe

Catering na czas
przerw

Zaświadczenie ukończenia
kursu

WARSZTATY EMG DLA TECHNIKÓW

 • Blok I 1400 zł / os

  Kurs stacjonarny 3 dni

 • Blok II 1400 zł / os

  Kurs stacjonarny 3 dni

 • Blok III 1400 zł / os

  Kurs stacjonarny 3 dni

Opiekun szkolenia

Martyna Perzanowska

Paulina Wojdalska

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować
nocleg w hotelu za dodatkową opłatą

Zapisz się na szkolenie

WARSZTATY EMG DLA TECHNIKÓW

1400,00