prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

Ceniony pracownik badawczo-dydaktycznym Wojskowej Akademii Technicznej, od ponad 30 lat zajmujący się zagadnieniami z dziedziny elektroniki oraz inżynierii biomedycznej. W trakcie dotychczasowej działalności dydaktycznej przeprowadził ponad 8000 godzin zajęć dydaktycznych. Jest autorem i współautorem dostępnych w całym kraju podręczników z zakresu komputerowej analizy układów elektronicznych, wzmacniaczy małosygnałowych, podstaw elektroniki oraz przetwarzania sygnałów) Współautorem pięciu skryptów akademickich WAT oraz przeszło 200 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. Specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów biomedycznych, a w szczególności w diagnostyce neurologicznej, kardiologicznej i pulmonologicznej, biometrii głosu, bezmankietowych pomiarach ciśnienia tętniczego oraz problematyce ewakuacji medycznej ze współczesnego pola walki. Prof. Andrzej Dobrowolski od 1989 r. jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP i od 2005 r. członkiem-seniorem Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, a także ekspertem Narodowego Centrum Nauki i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W kadencji 2012-2016 pełnił na Wydziale Elektroniki WAT funkcje prodziekana ds. naukowych oraz kierownika Studiów Doktoranckich. W kolejnej kadencji funkcję dziekana Wydziału Elektroniki WAT, a od 01.09.2020 r. pełni funkcję prorektora ds. naukowych WAT.

Prowadzący szkolenie EMG dla lekarzy.

[ultimatemember form_id="656"]