1. Organizatorem promocji jest firma Akson Ośrodek Kształcenia Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sportowa 3, 05-822 Milanówek. NIP:5291837193

2. Voucher promocyjny jest ważny zgodnie z nadrukowaną na nim datą i może zostać wykorzystany tylko do zapisu na szkolenia odbywające się stacjonarnie w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora.

3. Uczestnictwo w promocji jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

4. Voucher uprawnia do otrzymania jednorazowej zniżki na szkolenie dla jednej osoby w kwocie 100 zł i nie łączy się z innymi promocjami.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który po przekazaniu Nabywcy został utracony lub uszkodzony.

6. Szkolenie z wykorzystaniem Vouchera odbywa się na zasadach opisanych w regulaminie szkolenia dostępnym na stronie akson.net.pl

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących promocji oraz zapisów na szkolenie, prosimy o kontakt: szkolenia@akson.net.pl,tel. 795467089, akson.net.pl 6. Postanowienia końcowe:

  1. Niniejszy regulamin jest ważny do czasu zakończenia przez Organizatora promocji “Voucher na certyfikowane szkolenia”
  2. Udział w promocji jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
[ultimatemember form_id="656"]