Praktyczne warsztaty QEEG dla terapeutów EEG Biofeedback

Witamy w Akson – Ośrodku Kształcenia Medycznego

Poznaj nasze aktualne szkolenia!

Akson jest jedynym ośrodkiem kształcenia medycznego w Polsce, który uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i jest jego wyłącznym przedstawicielem.

Wszystkie oferowane przez Akson szkolenia są prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutów i lekarzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy gwarantują najwyższy poziom wiedzy merytorycznej oraz praktycznych aspektów pracy z wykorzystaniem EEG, EEG Biofeedback, EMG, TMS oraz potencjałów wywołanych.

W trakcie szkolenia prezentujemy i omawiamy prawdziwe zagadnienia kliniczne, z którymi w przyszłości nasi kursanci będą mieli do czynienia w codziennej pracy. Zajęcia są prowadzone w małych, kameralnych grupach, co przekłada się na wysoki poziom kształcenia i zrozumienia omawianych zagadnień. Uczestnicy kształcenia medycznego w Akson mają zagwarantowany wysoki poziom kursu, który pozwoli na kompleksowe przygotowanie się do egzaminu, a następnie uzyskanie certyfikatu końcowego. W trakcie szkolenia zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe, gotowe konspekty sesji dla najczęściej spotykanych przypadków.

Dodatkowo w tracie szkolenia stacjonarnego uczestnicy mają zapewniony catering (napoje zimne, kawa, herbata, przekąski oraz lunch).

Wszystkie oferowane przez Akson szkolenia są prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutów i lekarzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy gwarantują najwyższy poziom wiedzy merytorycznej oraz praktycznych aspektów pracy z wykorzystaniem EEG, EEG Biofeedback, EMG, TMS oraz potencjałów wywołanych.

 

Warsztaty QEEG kierujemy do wszystkich terapeutów EEG Biofeedback, którzy ukończyli kurs I lub II stopnia. Są to kursy dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i zacząć stosować diagnostykę QEEG u dzieci, młodzieży i dorosłych. Na szkolenie zapraszamy również lekarzy neurologów posługujących się tą metodą, którzy mają pytania związane z analizą wykonanych przez siebie badań QEEG. Szkolenia QEEG dla terapeutów umożliwiają prowadzenie neuroterapii w spektrum zaburzeń związanych z rozregulowaniem bioelektryczności kory mózgowej. Kurs jest formą superwizji stacjonarnej – grupa terapeutów spotyka się ze specjalistą i omawia problemy napotkane podczas nabywania doświadczenia w gabinecie. Na zajęcia prosimy przynieść wykonane przez siebie badania QEEG wraz z interpretacją, szczególnie te, które z jakichś powodów nie były dla terapeuty jednoznaczne i łatwe do analizy. Podczas praktycznego szkolenia omówimy badania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości w trakcie kursu wykonujemy analizę z maksymalnie 9 punktów.

Podczas tego szkolenia poznasz m.in.:

 • możliwości diagnostyczne badania QEEG przed rozpoczęciem terapii EEG Biofeedback,
 • zaburzenia korowe wg rozmieszczenia punktów w systemie 10-20,
 • ilościowe markery QEEG w ADHD, ADD, zaburzeniach lękowych, depresji, uzależnieniach i przewlekłym stresie,
 • poszerzoną charakterystykę fal mózgowych,
 • normy i zasady interpretacji badania QEEG,
 • podstawy opisu badania QEEG.

Nauczysz się również:

 • jak wykonywać punktowe badanie QEEG,
 • jak ustalać indywidualne protokoły treningowe na podstawie wyników badań,
 • jak interpretować badania QEEG.

QEEG jako narzędzie diagnostyczne w pracy terapeuty

Dzięki badaniu QEEG możemy zobaczyć, w którym obszarze mózgu występują rozregulowania i do jakich zaburzeń prowadzą. Metoda ta znajduje zastosowanie w diagnostyce większości zaburzeń psychiczno-neurologicznych, takich jak m.in.:

 • depresja,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • zaburzenia koncentracji uwagi (ADD),
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia nastroju.

Badanie QEEG pozwala sprawdzić, czy dana osoba ma na przykład predyspozycje do depresji. Jeśli w trakcie badania wyjdą nieprawidłowości, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie terapii EEG Biofeedback mającej na celu unormowanie czynności kory mózgowej i zniwelowanie zaburzeń. Jest to jak dotąd jedyna skuteczna metoda regulacji fal mózgowych, która daje szansę powrotu do normalnego funkcjonowania.

Czym różni się badanie EEG od QEEG?

Badanie EEG, czyli elektroencefalografia, polega na rejestrowaniu fal mózgowych za pośrednictwem umieszczonych na głowie pacjenta elektrod. Badanie dostarcza informacji o aktywności elektrycznej mózgu i jest najczęściej stosowane w diagnostyce padaczki. Badanie EEG wykonuje się również u osób skarżących się na problemy z pamięcią i snem, zaburzenia emocjonalne czy zaburzenia mowy. Jest to podstawowy zapis czynności bioelektrycznej mózgu analizowany przez specjalistę za pomocą wzroku. W przypadku oceny na pograniczu normy pomocne jest badanie QEEG.

Badanie QEEG, czyli tzw. mapowanie mózgu, to natomiast analiza ilościowa EEG (ang. quantitative electroencephalography), która uwzględnia nie tylko kształt, ale również częstotliwość fal mózgowych. Badanie polega na analizowaniu zapisu EEG przy pomocy specjalistycznego oprogramowania – dzięki temu można wykryć zaburzenia, które są niedostrzegalne podczas wzrokowej analizy EEG. Badanie QEEG jest znacznie dokładniejsze niż EEG, dlatego pozwala wykryć przyczynę wielu zaburzeń. Terapia QEEG polega na przetwarzaniu zarejestrowanej aktywności EEG za pomocą komputera oraz zastosowaniu analizy matematycznej i statystycznej w celu porównania fal mózgowych z bazą danych zawierającą zapisy osób zdrowych w danej grupie wiekowej.

Kursy dla terapeutów w AKSON – dlaczego my?

Podczas szkolenia QEEG nabierzesz wprawy w wykonywaniu badania i jego rzetelnej interpretacji. Nauczymy Cię również, w jaki sposób opracowywać indywidualny protokół dla każdego pacjenta. Szkolenia z QEEG trwają 2 dni – są to stacjonarne zajęcia praktyczne, które umożliwiają omawianie problemów z własnej praktyki. Wybierając kursy niemedyczne w AKSON, stawiasz na najwyższą jakość kształcenia – jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce z akredytacją Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

[ultimatemember form_id="656"]