Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

WARSZTATY EMG DLA LEKARZY

21 listopada - 23 listopada

pln1800.00 – pln2100.00

WARSZTATY EMG DLA LEKARZY

Dla kogo te szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do lekarzy neurologów.

Opis szkolenia

Warsztaty są formą doskonalenia zawodowego w zakresie diagnostyki neurofizjologicznej. Obejmują teoretyczne oraz praktyczne zajęcia z podstaw elektromiografii i elektroneurografii. Uwzględniają techniki wykonania, zasady opisu oraz oceny i interpretacji badań.

Kurs składa się z 6 bloków, po których uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia podstawowego w ilości 120 godzin.Warsza

Przebieg szkolenia

 • 14.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy EMG i ENG
  • Podstawowe terminy elektrofizjologiczne używane w pracowniach polskich i zagranicznych.
  • Prawidłowy zapis EMG, budowa jednostki ruchowej, zasady oceny zapisu, normy.
  • Metodyka przewodzenia w nerwach obwodowych (włókna czuciowe i ruchowe), najczęstsze błędy metodyczne, oceniane parametry
  • Odpowiedzi późne, fala F, fala A i odruch H.

 • 18.00 Zakończenie szkolenia

 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Aparatura: elektrody, wzmacniacze, stymulatory i urządzenia specjalistyczne
  • Różne metody badań elektromiograficznych
  • Właściwości i słabości stosowanych metod: ocena wizualno-słuchowa, metoda ilościowa – metoda dekompozycji i wzorca, analiza widmowa.

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Choroby nerwowo-mięśniowe, klasyfikacja, klinika , badania diagnostyczne

  • Dane ogólne, możliwości i limity EMG i ENG
  • Organizacja Pracowni EMG. Film przedstawiający techniki badań

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Najczęstsze zespoły cieśni – diagnostyka elektrofizjologiczna, metoda badania odcinkowego, testy porównawcze
  • Uszkodzenie splotów / korzeni – strategia, metody różnicowania i lokalizacji

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Badania elektrofizjologiczne w chorobach nerwów obwodowych, neuropatie aksonalne i demielinizacyjne, blok przewodzenia
  • Badania elektrofizjologiczne w różnych neuropatiach nabytych i wrodzonych
  • Metoda przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia
 • Miastenia i zespoły miasteniczne – klinika

  • Rozszerzony test elektrostymulacyjny
  • EMG pojedynczego włókna mięśniowego

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Zapis EMG w uszkodzeniach komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego – odnerwienie i reinerwacja, ewolucja zapisu w różnych stadiach uszkodzenia

  • Zespoły paranowotworowe
  • Neuropatie w niedokrwieniu
  • Obraz elektrofizjologiczny w chorobach tkanki łącznej

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • EMG w chorobach pierwotnie mięśniowych
  • Diagnostyka EMG zespołów miotonicznych
  • Rzadziej wykonywane badania: badania nerwu twarzowego, blink reflex, badanie krótkich segmentów nerwu obwodowego

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Przypomnienie zasad działania aparatury
  • Przygotowanie pacjenta do badania, przygotowanie skóry do badania
  • Pojęcie złożonego potencjału wywołanego SNAP
  • Metoda zapisu potencjałów – uśrednianie
  • Stymulacja włókien czuciowych
  • Omówienie i demonstracja stymulacji poszczególnych nerwów
  • Oznaczanie parametrów uzyskanych odpowiedzi czuciowych
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu elektroneurografii włókien czuciowych, w tym ocena parametrów badania

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Pojęcie złożonego potencjału mięśniowego (CMAP)
  • Stymulacja włókien ruchowych
  • Omówienie i demonstracja stymulacji poszczególnych nerwów długich
  • Oznaczanie parametrów uzyskanych odpowiedzi CMAP
  • Badanie fali F
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie elektroneurografii włókien ruchowych i fali F, w tym wybór nerwu i mięśnia do badania i ocena parametrów badania

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Omówienie i demonstracja stymulacji poszczególnych nerwów krótkich

  • Oznaczanie parametrów uzyskanych odpowiedzi, latencja końcowa a czas przewodzenia, amplituda, kształt odpowiedzi
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie elektroneurografii włókien ruchowych nerwów krótkich

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Omówienie i demonstracja stymulacji rzadziej badanych nerwów czuciowych
  • Omówienie i demonstracja rzadziej badanych nerwów ruchowych
  • Omówienie i demonstracja testów porównawczych czuciowego i ruchowego stosowanych w diagnostyce zcn
  • Badanie metodą inching (nerw łokciowy, strzałkowy, pośrodkowy) – omówienie i demonstracja, ograniczenia

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Badania elektromiograficzne EMG – omówienie i pokaz stosowanych elektrod igłowych
  • Wskazania i przeciwwskazania do badania oraz ograniczenia badania
  • EMG skurczu maksymalnego mięśnia. Pojęcie interferencji i jej amplituda. Ocena jakościowa i automatyczna
  • EMG – parametry potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych (PCJR). Norma a patologia (film, slajdy)

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Ćwiczenia praktyczne – wykonywanie zapisów EMG i ocena parametrów badania (norma – patologia).
  • Mięśnie (anatomia, funkcja, zastosowanie atlasów): naramienny, dwugłowy ramienia, trójgłowy ramienia, prostownik palców wspólny, międzykostny I, odwodziciel palca V, odwodziciel krótki kciuka, czworogłowy uda, piszczelowy przedni, prostownik palców krótki

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Próba miasteniczna

  • Przeciwwskazania i ograniczenia metody
  • Uzasadnienie doboru układu nerw
  • Demonstracja i samodzielne wykonanie próby miastenicznej
  • Dokumentacja badania, opis wyniku, wnioskowanie

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Próba tężyczkowa
  • Dokumentacja badania EMG – wymagania skierowania, zgoda na badanie, zapisy, opis i wniosek
  • Ćwiczenia uzupełniające
  • Omówienie i podsumowanie szkolenia

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Skierowanie na badanie EMG, wymagane dane kliniczne, wyniki badań dodatkowych itd. Zgoda na badanie i informacja dla pacjenta o wykonywanym badaniu
  • Plan badania w zależności od podejrzenia klinicznego
  • Rekomendacje neurofizjologiczne – IFCN, PTNK, aktualizacja, poszukiwanie źródeł, omówienie

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka mononeuropatii
  • Skala Seddona
  • Zespół cieśni nadgarstka

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Zespół cieśni Guyona, kanału łokciowego i rowka nerwu łokciowego

  • Diagnostyka nerwu twarzowego z badaniem odruchu mrugania

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka polineuropatii
  • Kryteria rozpoznania bloku przewodzenia, fałszywe wyniki związane z błędami technicznymi i anomaliami unerwienia

 • 14.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka uszkodzeń splotu ramiennego
  • Diagnostyka uszkodzeń korzeniowych
  • Anomalie unerwienia

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Diagnostyka SLA, kryteria rozpoznawania
  • Diagnostyka innych uszkodzeń motoneuronu obwodowego

 • 13.00-14.00 Przerwa obiadowa
 • 14.00 Omówienie metody SFEMG

  • Różne rodzaje elektrod
  • Prezentacja zapisów i demonstracja badania

 • 18.00 Zakończenie szkolenia
 • 9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  • Ćwiczenia uzupełniające
  • Sprawdzian testowy sześciu zrealizowanych bloków
  • Sprawdzian praktyczny (badanie 1 nerwu ruchowego, 1 nerwu czuciowego, 1 mięśnia)
  • Omówienie sprawdzianów i podsumowanie szkolenia

 • 14.00 Rozdanie zaświadczeń i zakończenie szkolenia

Cena szkolenia obejmuje

Teorytyczna i praktyczna
część szkolenia

Materiały
szkoleniowe

Catering na czas
przerw

Zaświadczenie ukończenia
kursu

WARSZTATY EMG DLA LEKARZY

Opiekun szkolenia

Martyna Perzanowska

Paulina Wojdalska

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować
nocleg w hotelu za dodatkową opłatą

Szczegóły

Start:
21 listopada
Koniec:
23 listopada
Koszt:
pln1800.00 – pln2100.00

Miejsce

AKSON
szkolna
grodzisk maz., 05-825
+ Google Map

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available