Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 26 grudnia 2020 r. odszedł od nas Zbigniew Niedbalski